Museer

Severdigheter

Husmannsplassen Engerholm, Fotograf: Bergersen, Henning, Copyright: Henning Bergersen, Husmannsplassen Engerholm

Severdighetene i Enebakk er mange. Spesielt kan vi være stolte av våre faste utstillinger i Det gamle Herredshuset, der to av kommunens fremste kunstnere er representert - billedhuggeren Ragnhild Butenschøn og maleren Erling Enger. Den fantastiske middelalderkirken, Enebakk bygdetun og den fredede husmannsplassen Engerholm er også vel verd et besøk.

I Ekebergdalen lå H. Jølsens Tændstikfabrik (1866-1886), som var norges nest største på den tiden og på det meste sysselsatte over 300 personer. Fabrikkeier Holm Jølsen bodde på gården Ekeberg, hvor også hans datter; forfatteren Ragnhild Jølsen (1875 - 1908) vokste opp. Ragnhild Jølsens bøker er fortsatt aktuelle og hennes forfatterskap opplever nå en renesanse. Mest kjent er hun nok for romanen "Rikka Gan" (1904) og novellesamlingen "Brukshistorier" (1907). Sistnevnte omhandler livet omkring fyrstikkfabrikken. Idag er alle spor etter fabrikken borte, men enkelte arbeiderboliger er bevart. I Kirkebygda finnes det en rekke gamle husmannsplasser, gamle veifar, bygdeborger og kulturmiljøer.

På Flateby lå engang Flatebygodset, eid av John Collett og møtested for relevante personer i forkant av grunnlovsforhandlingene på Eidsvold i 1814. Godset ble revet i 1840-årene. På Flateby finner man også området der Flateby Cellulosefabrikk lå. Fabrikktomta er i dag omgjort til kommunalt rekreasjonsområde og badestrand.

I Ytre Enebakk er severdighetene mange. Tangenelva renner igjennom sentrum og langs denne finner man flotte stier, klopper og broer, omgitt av industriminner. I nordenden av elva ligger den flotte steinhvelvede Vestby bru (1910) og like ovenfor Vestby gård, hvis hovedbygning er en av Enebakks eldste og flotteste. I dag holder Østmarka golfklubb til her. I nordenden av Våg renner Kvernstubekken ut og følger man denne innover i marka passerer man kulturminner på rekke og rad. I Ytre Enebakk finner man også den flotte Bråtendammen.

Rausjøgrenda er også verd et besøk. Den lille sagbruksgrenda ligger midt inne i Østmarka og lite er forandret siden storhetstiden tidlig på 1900-tallet.

Tjenestetilbud 

 

_
_
_