Kulturskole

Enebakk kommunale kulturskole ble opprettet i 1998. Siden den gang har kulturskolens oppgave vært å gi barn og unge i Enebakk kommune opplæring i kunstneriske fag.


Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evne til nysgjerrighet og utvikle deres evne til å lytte, se og oppleve.
Kulturskolen ønsker å støtte opp om barns tanker, følelser, opplevelser av musikk og kunst gjennom lek, opplæring og utøving. Vi ønsker å bidra til spille- og mestringsglede, og vår filosofi er at alle kan!

 

(foto: André Kongevold)

 

Undervisningslokaler:

Kulturskolens lokaler i Kirkebygda, Kultursalen i Kirkebygda, skolene i Flateby og Ytre Enebakk

 

Rektor:

Espen Rønneberg-Giertsen

Kontakt kulturskolen:

kulturskolen@enebakk.kommune.no

tlf. 64 99 21 85 / 950 18 340

Elektronisk påmelding til kulturskolen: https://NOENEBAKK.speedadmin.dk/tilmelding#

 

_
_
_