Fritidsklubber

TEST Enebakk kommune har 2 kommunale fritidsklubber; en på Flateby og en i Ytre Enebakk. Klubbene har som målsetning å styrke barne- og ungdomsdeltakelse i det sosiale og kulturelle liv i lokalmiljøet ved å tilrettelegge for samarbeid med enkeltmennesker, foreldre, grupper og frivillige organisasjoner.

Flateby har klubben lokaler i Flateby Samfunnshus og er åpen:
Onsdag: Juniorklubb for 5. til 7. klasse, kl. 18.00 - 21.00.
Fredag: Ungdomsklubb for 8. klasse til og med 17 år, kl. 20.00 – 24.00.
I Ytre Enebakk har fritidsklubben (midlertidig) tilhold i kantina på Mjær ungdomsskole og er åpen etter skoletid torsdager. Tilbudet heter "ReST" - som betyr Rett-Etter-Skoletids-Tilbud.

Torsdag: For 7. - 10. trinn, åpent 13:30 - 18:00.

Kontaktinformasjon (begge klubbene):
Fritidsleder Øyvind Bremnes, mobil 926 33 501 eller e-post: oyvind.bremnes@enebakk.kommune.no.


Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 5. klasse til og med 17 år.

Pris

Gratis inngang - salg av mat og drikke. Betaling med enten kort eller kontanter.
_
_
_